Prikling

Det du treng å vite om prikling og andre metodar for å lage eigne planter.


Torsdag 25. april kl. 19 på Rosfjord strandhotell blir det møte om prikling av småplanter ved Birgit Sandtveit. Oddveig Hildre Stavrum vil også lære deg å lage plantepotter av avispapir.
Sjølvsagt får du høve til å prøve kunsten sjølv og får med plantene heim.
Kr. 50,- for medlemmer i eit hagelag, 100 kr. for andre. Servering av varmrett. Utlodding på inngangsbilletten.
Vel møtt til ein hyggeleg og lærerik kveld.
Sjå også Facebooksida vår