Hageselskapet Kristiansand

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Helge Lindekleiv
Nestleder Per Kristiansen snekkerservice.sor@gmail.com 91698377
Kasserer Ragnhild Greipsland ragreip@gmail.com 90720645
Sekretær Arthur Haugedal arthur@haugedal.no 38093331
Varamedlem Arnhild Sangvik 38011613
Varamedlem Astrid Wiland