Hageselskapet Stoksund

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Rigmor Hosen rigmorhosen@hotmail.com 45452488
Nestleder Laila Storborg
Kasserer Anne Teigen Skjærvik atskjae@online.no 90788734
Sekretær Laila Refsnes 72534415
Styremedlem Monica Moflag Haugdal mohaugda@online.no 99325120