Hageselskapet Orkdal

Nyheter

Program Orkdal hagelag 2017

Til medlemmene i Orkdal hagelag Velkommen til hageåret 2017  Årets program: –Vårmøte. Torsdag 9. mars kl. 19.00 på Folkebiblioteket Orkanger. Tema: Fugler

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Kasserer Kirsten Aasen kirsten.aasen@hotmail.com 92028234
Sekretær Maud Klingan Martinsen maudklma@hotmail.com 41203916
Styremedlem Ann Joan Gjevik annjoan@systor.st 98803586
Styremedlem Åse Liljan Berg liljan@websia.no 72482795
Varamedlem Rita Storheil ritastorheil@hotmail.com 477 54 389
Leder Siv Molde siv_helene@hotmail.no 95248695