Hageselskapet Geitastrand

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Turid Ysland turidysland@gmail.com 951 89 078
Kasserer Benedikte Tøndel btoendel@hotmail.com 72492841
Styremedlem Inger Marie Ulkestad 72491856
Styremedlem Aina Irene Flesvik Selbekk
Styremedlem Ingeborg Nilsen 72488459