Hageselskapet Trøndelag Sør

Hageselskapet Trøndelag Sør

Regionavdelingen har stor entusiasme og stå-på vilje og 20 aktive hagelag byr medlemmene på en rikholdig meny av kurs og grønne aktiviteter så som foredrag, turer og hagebesøk året i gjennom.

Hageselskapet Trøndelag Sør er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Tilbud annonseres blant annet gjennom programårboken ”Hva skjer i Trøndelag Sør”. Noen av hagelagene finner du også på Facebook.


 

hs_logo_sor-trondelagKontakt

Leder

Dagfrid Enga Fenstad
dagfrid.enga@gmail.com
Tlf 901 06 985

Sekretær

Guri Ro
tbuan@online.no
Tlf 934 90 427

Styremedlemmer

Einar Jermstad
einje@trondelagfylke.no
Tlf 412 04 694

Liv Grimsmo
livgrims@outlook.com
Tlf 901 58 363

Inger Grøntvedt
inggront@hotmail.com
Tlf 481 94 186

Vigdis Lien
vigdis-lien@hybertsen.com
Tlf 995 72 353

Erik Børseth
erik@synlig.no
Tlf 926 55675

Randi Kristine Slind
randi.slind@gmail.com
Tlf 908 14 260