Seljord hagelag

Besøk gjerne vår facebookside Seljord hagelag

Aktiviteter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Torill Gunstensen torill@nenett.no 41447017
Sekretær Kari Synnøve Skoland Rue kari.synnove_rue@hotmail.com 90698292
Styremedlem Kristin Tveiten kristin.tveiten@nenett.no 41551174
Kasserer Astrid Tørnes Svartdal astridsvart@hotmail.com 97594165
Styremedlem Hans Petter Høie hp.hoie@gmail.com 41106496