Om Hageselskapet Telemark

Om Hageselskapet Telemark

Regionavdelingen har 12 aktive hagelag som tilbyr medlemmene en rekke kurs og grønne aktiviteter.

Hageselskapet Telemark er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Våre arrangementer er åpne for alle medlemmer, også for deg som ikke er medlem. Her møter du hyggelige mennesker med felles interesser; hage og planter. Vi byr på i lærerike foredrag, lokale rabattordninger, studieringer innenfor ulike hagetemaer, hyggelig hagebesøk i vakre hager hvor du treffer andre hagevenner og henter inspirasjon til egen hage. På plantebyttearrangementer og plantemarkeder får du tak i billige og sjeldne planter, kanskje noe du har ønsket deg lenge?

Tilbud annonseres blant annet gjennom programårboken ”Hva skjer i Telemark”. Noen av hagelagene finner du også på facebook.


hs_logo_telemark

Kontakt

Leder

Ikke valgt for 2019

Nestleder og kontakt

May-Britt Strand
Tlf 959 78 700, epost: brit-str@online.no

Sekretær

Ingunn Finvold
Tlf. 932 27 690, epost: ingunn@finvold.org

Kasserer

Sigrun Moen (valgt utenfor styret)

Styremedlemmer

Eva Versto
Liv Berit Vrålstad

Varamedlemmer

Kari Sunnøva S. Rue
Jørn Lindholdt

Valgkomite

Et medlem fra Bø/Sauherad hagelag, Kragerø hagelag og Kviteseid hagelag

Revisor

Karl Hagerup Nilsen, Gudrun Skogheim.