Selje hagelag

Selje hagelag

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Margrethe Listou 57856294
Sekretær Ragnhild Solheim roddsol39@gmail.com 90807464
Styremedlem Olaug Listou 0
Styremedlem Sølvi Berstad
Kasserer Tove Listou Storeide 99564127