Hageselskapet Naustdal

Hageselskapet Naustdal

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Matias Hukseth mhukseth@online.no 91309782
Styremedlem Eva Rendedal 57819210
Styremedlem Kjellfrid Erdal kjerdal@broadpark.no 57819129
Styremedlem Stine Hove 57819763
Styremedlem Olaug Eimhjellen
Varamedlem Bjørg Horstad 0