Aktuelt

Årsmøte Førde hagelag

Førde hagelag ønskjer velkommen til årsmøtet onsdag 18. mars i Huus-stova på Sunnfjord museum. I forkant vil vi ha ein aktivitet som

Hagevandring i Jølster

Hagevandring i Jølster

I denne hagen er alt økologisk dyrka. Hagen er frodig med stort utval av planter og vekster. Grusdekke med opphøgde bed og

Hagevandring i Førde

Hagevandring i Førde

Førde hagelag inviterer medlemer og andre interesserte til hagevandring torsdag 22. august kl 18:00. Vi besøkjer Kirsten og Svein Ove Aardal i

Hagevandring

Førde hagelag inviterer medlemer og andre interesserte til hagevandring hos Judith og Øivind Hegrenes i Angedalen. Her veks “dei gode gamle” staudene

Hagevandring

Hagevandring

Førde hagelag inviterar medlem og andre interesserte, til hagevandring hos Laila og Helge Mulen. Dei har ein spennande og allsidig hage. Dei

Hagevandring

Førde hagelag inviterar til hagevandring hos Bjørg Vilnes i Førde. Her kjem vi til ein innhaldrik hage med lysthus og mykkje vintergrøne

Julemøte på Mo

Julemøte på Mo

Onsdag 5. desember kl1830. Oppmøte i butikkutsalet på Mo! Nils Jørgen Helgheim viser oss rundt i drivhusa og gir råd om stell