Sogn og Fjordane

Fylkesstyret

Fylkesstyret har no hatt sitt første styremøte etter årsmøtet. Det var eit innholdsrikt møte, mange idear og tankar kom fram. Fylkesstyret sin