Kontakt Hageselskapet Sogn og Fjordane

Hageselskapet Sogn og Fjordane er ein av nitten regionavdelingar i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelaga og Hageselskapet sentralt.

Regionavdelinga har 15 aktive hagelag som tilbyr medlemmane  kurs og grøne aktiviteter. Disse annonserast lokalt og gjennom Norsk Hagetidend. Nokre hagelag er også aktive på facebook, til dømes:

Førde hagelag

Askvoll hagelag


 

hs_logo_sogn-og-fjordaneKontakt

 

Leiar

Turid Bøyum
boyhall@online.no
Tlf 928 41 292

Nestleiar

Fred-Arild Grøneng
fa-groen@online.no
Tlf. 991 66 451

Kasserar

Astrid E. Berteig Svår

astelis@online.no

Tlf. 913 51 046

 

Sekretærar

Nina M. Bøge
ninamb56@gmail.com
Tlf. 481 15 306

Astrid E. Berteig Svår
astelis@online.no
Tlf 913 51 046

Elin Hauge
elinhauge@hotmail.no
Tlf. 413 32 992

Varamedlemmar

Kjell Fjellkårstad
kjell.fjellkarstad@gmail.com
Tlf. 480 88 440

Helen Haaland
helen.haaland@fylkesmannen.no
Tlf. 957 29 974