Årsmøtet for Førde hagelag18.mars, blir utsatt av omsyn til smitterisiko.