Årsmøtehelg i Sogn og Fjordane

Vi har hatt årsmøtehelg i fylket, ei triveleg helg.

Her kjem vår årsmelding og resultat.

Litt biletemateriell kjem litt seinare.

Styret som er valt er no:

Leiar:  Turid Bøyum

Styremedlem: Astrid E. B. Svår

Styremedlem: Fred-Arild Grøneng

Styremedlem: Nina Bøge (ny)

Kass.: Gro Haga

Vara: Trude Meek

Vara: Kjell Fjellkårstad  (ny)

Årsmelding 2017

Resultat 2017