Årsmøte i Hageselskapet Gloppen

Årsmøte i Hageselskapet Gloppen

Det norske hageselskaps formål er å fremme hageglede og hagekultur, landskapspleie og nærmiljøsaker til beste for det enkelte menneske, familien og samfunnet.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I

DET NORSKE HAGESELSKAP AVD. GLOPPEN,

PÅ GLOPPEN UNGDOMSSKULE,

ONSDAG 25. JANUAR 2017 KL 19:00

Tema i forkant av sjølve årsmøte:

«Godt å gå på, trygt å stå på, litt å halde seg i», v/Jarle Løken, Bygger’n.