Årsmøte Førde hagelag

Førde hagelag held årsmøte onsdag 18.mars kl 1900 i Huus-stova på Sunnfjord museum. Såing og stiklingar er aktivitet for alle interesserte, i forkant av møtet.

Førde hagelag ønskjer velkommen til årsmøtet onsdag 18. mars i Huus-stova på Sunnfjord museum.
I forkant vil vi ha ein aktivitet som visar at no er kan vi begynne med ymse gjøremål både inne og ute.
Kirsten Aardal fortel om korleis hun sår sine urter og ulike sommarplanter. Ta gjerne med eigne frø og stiklingar for byting dersom du har noko til overskot.
Alle interesserte er velkommen . Enkel servering.
Kvelden fortsetter vidare med årsmøtesakar. Har du sakar til styret eller ønskjer for programpostar, er vi glade for forslag og innspel.
Styret har ikkje klart å rekruttere nye personar til syreverv. Er du interessert så sei i frå.