AKTIVITETAR – FØLG MED I MEDIA – AVLYSING AV ARR.

Hageselskapet vil fylgja med i det som er anbefalt når det gjeld aktivitetar.

Aktiviteten i hageselskapet er no på stillstand utad.

Styra i dei lokale laga jobbar med div aktivitetar, vi kan jobbe på nettet og vera klar når alt ordnar seg.

All aktivitet der vi samlar deltakarar, vil vera avlyst framover ei stund.

Kvar og ein kan vera ute i sin eigen hage/uteplass og drive med aktivitetar der. Sjå framover, snart er det vår og tid for blomster og liv og røre.

Planleggjing og førebuing er også viktig. Det spirar og gror i mange drivhus/rom no.

 

Her er det kanskje ikkje representativt.