Slik sender du inn aktiviteter til Hagetidend

Til utgave nr 3 haster det, om det skal med noe som ikke er sendt!

Kalenderen i Hagetidend; «Hva skjer i hagelagene» er full av flotte arrangementer og vi vil ha alle med. Det er litt av en puslejobb for deg som er ansvarlig for å rapportere fra hagelaget og fra regionen, og for administrasjonen i Hageselskapet. Men, med godt samarbeid og noen kjøreregler får vi det til!

Kort oppsummert: Hagelagene sender de aktuelle aktivitetene til regionen, regionen sender det samlet til administrasjonen ved karen@hageselskapet.no som redigerer og leverer til redaksjonen i Hagetidend.

Slik gjør du det:

Start med å sortere aktivitetene etter dato. For Hagetidend nr 3 er det aktiviteter i tidsrommet 2.–29. april som er aktuelle.

Sjekk at hver aktivitet har med klokkeslett, møtested og hvilket hagelag som er arrangør.
Kort beskrivelse av tilbudet, kortfattet og presist. Vi finpusser på det før det går i trykken.

Et eksempel:

18. sept. kl 19.00 Hagevandring. Oppmøte i hagen til Ola Nordmann,
Hagesvingen 2. Hagefryd hagelag.

Mangler det informasjon?

Alternativ tekst: Mer informasjon kommer på vår Facebookside. Kontakt Kari Nordmann for mer informasjon, tlf. 12 34 56 78

Spør oss!

Er noe uklart eller dere trenger litt lengre frist pga sykdom eller annet, ta kontakt:

Karen Byhring Jordal
Organisasjonskonsulent
karen@hageselskapet.no
TIf. 94 00 93 08