Møte i Svithun hagelag

Svithun hagelag har møte onsdag 189. mars kl. 19 i Frida Hansens hus.

Reidar Gabrielsen vil ta for seg temaet “Små hager på og liten plasse”.

Det blir bevertning og utlodning. Alle er hjertelig velkomne.