Klepp hagelag

Klepp hagelag

Nyheter

Hagelagsdag på Kryddergarden.

Lærerik kveld for hagefolk som møtte på Kryddergarden på Horpestad 17. september. Gartneriet hadde vakse sidan sist hagelaget var der… Omvising med

Krydderurter.

Det går mot haust, og Klepp hagelag inviterer til møte i drivhus på Kryddergarden i Orrevegen 465 på Horpestad tysdag 17. september.

Maimøte i Klepp hagelag.

  Frå Solheim gartneri kjem Olga Johnsen med plantar og utstyr for hagen. Ho har og plantar for sal. – Og denne

Staudekveld i Klepp hagelag.

Etter ein inspirerande kveld med kjøkenhage og Margunn Ueland, vert det minst like inspirerande med Rolf Eide og staudekveld MÅNDAG 8. april,

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Evy Erga Steinsland evyerga@kleppnett.no 92202040
Nestleder Solbjørg Sølvberg solbjorg@solvberg.org 51483097
Sekretær Bodil Obrestad bo@klepp.kommune.no 97670290
Kasserer Bodil Obrestad bo@klepp.kommune.no 97670290
Styremedlem Randi T Eidsvig randiteidsvig@gmail.com 90063594
Styremedlem Ellen Mjånes 90923213
Styremedlem Jofrid Taule jofridtaule@gmail.com 51481132
Styremedlem Rønnaug Haugland roe-hau@online.no
Styremedlem Ingrid Stangeland Reve reve@turavis.no 92218800