Liv Todnem utnevnt som æresmedlem

Liv Todnem utnevnt som æresmedlem

Liv Todnem ble på Hageselskapet Rogaland sitt 50-årsjubileum utnevnt som æresmedlem i Det norske hageselskap. Liv Todnem har vært tillitsvalgt sammenhengende i et eller flere verv på alle nivå, på lagsplan, fylkesnivå og på landsplan i 40 år.

Det er landsstyret i Hageselskapet som tildeler æresmedlemskap, og de sier i sin begrunnelse at hun får denne æresbevisning for sitt samfunnsnyttige engasjement for hagesaken gjennom mange år. Spesielt hedres hun for sine initiativ når det gjelder å sette hagesaken på den politiske dagsorden.

Barn og unge har hele tiden stått Livs hjerte nær, og Hageselskapet har kunnet nyte godt av hennes kompetanse og tiltak. I samarbeid med fylkesskolesjefen og fylkeslandbrukskontoret i Rogaland, utviklet hun et pedagogisk opplegg for fylkets skoler og elever, slik at våre kommende generasjoner kan bidra til å skape grønne verdier for fremtiden

Liv Todnem har bidratt til å utvikle og fornye organisasjonen gjennom sine tillitsverv på alle nivå, og var sentral i utviklingen av Hageselskapets nasjonale strategi ved tusenårsskiftet. Hun kom inn som varamedlem i sitt eget lag, Oltedal hagelag i 1979 og fast styremedlem fra 1980. Fra 1982 kom hun inn i styret i Hageselskapet Rogaland og hadde i perioden fram til 1996 forskjellige verv, derav flere år som leder.

I dag er Liv Todnem styreleder i Oltedal hagelag og nestleder i Hageselskapet Rogaland.