JULEMØTE 2019

12. des. kl. 19.00 i Lensmannsløa.
Anna Ekroll kommer og lager juledekorasjoner.
Ester og Birthe synger for oss.
Servering av riskrem og småkaker.

Alle velkomne!