Hageselskapet Rogaland er 50 år

Hageselskapet Rogaland er 50 år

50 år er kanskje ingen høy alder, men likevel, kjekt er det å markere milepæler.

Når vi nå har kommet inn i 2019 er vi i det året at Hagelskapet Rogaland runder 50 år. I forbindelse med fylkeslagets representantskapsmøte 16. februar vil dette bli markert med en middag for lagene og inviterte gjester på Stavanger airport hotell, Sola.

Det er god og stor aktivitet i de fleste lagene i Rogaland, selv om aktiviteten i varierer. Den er svært god hos flere lag. Det har også dette året vært mange spennende program og flere lag melder om svært godt oppmøte på møtene i hagelaget. Spesielt gledelig er det at enda flere lag nå har fått til flere program for barn.

Styret i Hageselskapet Rogaland har god kontakt med alle lagene og treffer engasjerte hagevenner på fylkesmøter og i lagenes egne møter rundt om i Rogaland.

I jubileumsåret er det Ole Geir Skjæveland fra Hafrsfjord hagelag som er styreleder med Liv Todnem, Oltedal som nestleder. De øvrige i styret er Gro Marie Hetland, Haugesund, Solfrid Wannberg, Suldal og Anne Gro Hamre, Bergsagel. Henry Tendenes er fylkessekretær.