Borge hagelag 80 år i år.

HS_logo_h_borge_word

BORGE HAGELAG 80 ÅR 1. April 2016

Borge Hagelag ble stiftet 1. April 1936 . Det var om lag 20 hageeiere som stiftet Borge Hagebrukslag som senere ble til Borge Hagelag.

De første 25 årene satset laget mye på utstillinger og messer i en eller annen form. Disse utstillingene samlet mange mennesker, både som utstillere og tilskuere.

Senere har nok interessen tatt andre veier. Først og fremst er det foredrag om ulike temaer. I 70 årene fikk vi også bølgen med parselldyrking. På den tiden skaffet alle hagelag parseller hvor det ble dyrket poteter og grønnsaker. Parselldyrking skapte liv og røre i hagelaget.

Etter parsellperioden ble det populært med dyrking i veksthus.

På 70- og 80-tallet kjøpte laget inn torv, gjødsel og kalk til medlemmene. Dette opphørte på 90-tallet, da vi ikke lenger kunne konkurrere med de store kjøpesentra.

I de senere årene har vi , i sammen med andre hagelag , arrangert flere turer i inn og utland og senest turer til England som har vært meget populært.

thumb_5-29.06.15_1024thumb_2-29.06.15_1024

Når det gjelder frammøte på lagsmøtene, har antallet gått ned  i de senere årene. Derfor ser vi oss nødt til å arrangere møter i sammen med andre lag først og fremst Sarpsborg – og Onsøy hagelag.

Hagelaget driver med dugnad både på Roald Amundsens Minne og Storedal Kultursenter. På 70- og 80 –tallet var vi også aktive på Borge dagene.

Vi er kun 44 medlemmer, men jobber iherdig for å skaffe oss flere medlemmer.