Om Hageselskapet Østfold

Regionavdelingen har 13 aktive hagelag og vi er opptatt av å ta vare på det grønne miljøet vårt. Hos oss er alle som er opptatt av hage og planter velkommen! En plante er også en hage!

Hageselskapet Østfold er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Hageselskapet Østfold byr på byr på en rekke grønne aktiviteter og tilbud som annonseres blant annet gjennom programårboken «Hva skjer i Østfold». Flere av hagelagene finner du også på facebook.

Her finner du oversikt over styret og kontaktinformasjon