Aktiviteter

Det er med hagegleden som med stauden: den har veldig godt av å deles!

img_44581Det er mye som foregår i hagelagenes regi.  Har man sluppet opp for ideer, trenger man noen å drøfte et hageutfordringer med, eller kanskje hagen har behov for en liten pustepause fra våre ivrige intervensjoner? Da er det bare å komme på hagelagsmøte!

Rygge og Moss hagelag har  månedlige møter med faglig innhold.  Møtene er gratis og åpne for alle. Vi har også mange andre aktivititeter, som for eksempel planteloppemarked, turer og hagevandringer. Vi kan i tillegg anbefale aktivitetene til de andre hagelagene i Østfold.

Møtene i Rygge og Moss hagelag foregår vanligvis den tredje tirsdagen i måneden, kl. 19.00 i Rygge Frivilligsentrals lokaler på Bredsand,  Larkollveien 7, Dilling. Vår utmerkede møtekomite sørger for salg av kaffe og hjemmebakte kaker, og vi har utlodning til støtte for hagelagets virksomhet. Møtene er en fin anledning til å knytte kontakter og utveksle hageerfaringer med andre hageinteresserte i nærområdet.

Her finner du vår aktivitetskalender