Kontakt oss

E-postadresse: hvalerhagelag@gmail.com. Postadresse: c/o Hvaler kommune,kultur, Storveien 32, 1680 Skjærhalden. Leder: Stine Kirkebø, tlf 40611571, Sekretær: Rita Lilleheier tlf.41204879, Nestleder : Kirsti Knudsen, tlf. 90895206, Kasserer: Gunn Vestergaard, tlf. 92484411, GLM regnskap, tlf. 90577106. Bankgiro: 1111.10.18555.

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Stine Kirkebø Dory83@gmail.com 40611571
Nestleder og repr for eplefestival Kirsti Knudsen knudsenkirsti@gmail.com 90895206
Sekretær Rita Lilleheier rlilleheier@gmail.com 41204879
Styremedlem og kasserer Gunn Vestergaard vestergaard.gunn@gmail.com 92484411
Styremedlem og repr for turkommite Kristine Norsted kristine.norsted@gmail.com 91668862
Varamedlem Mariann Hovda mar-hovd@online.no 95001113
Varamedlem Sølvi Risvaag solviris@gmail.com 97874107
Materialforvalter Jan Vassdal in-vass@online.no 90872108