Hvaler Hagelag

Hvaler Hagelag ble stiftet 20.4.1994. E-postadresse: hvalerhagelag@gmail.com. Postadresse: Hvaler Hagelag co Hvaler kommune, kultur Storveien 32,1680 Skjærhalden Du finner oss også på facebook.com/hvalerhagelag. Leder: Stine Kirkebø, nestleder: Kirsti Knudsen. Økonomi: GLM Regnskap. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vår bankkonto: 1111.10.18555.

Hvaler Hagelag er en organisasjon som fremmer hageglede og hagekunnskap.
Vi holder møter med gode foredragsholdere og kunnskapsutveksling  medlemmene i mellom, samt ulike kurs og arrangement til glede og nytte  for alle som ønsker å delta. Vi er også opptatt av hvordan hager kan bidra til biologisk mangfold, hvordan vi kan hindre spredning av sykdom, og særlig hvordan hager påvirker faunaen for våre ville pollinatorer – biene og humlene.
Hagekveldene holdes på Folkets Hus på Spjærøy, Hvaler, kl. 18.30, hvis ikke annet er oppgitt i e-post eller på vår facebookside. Mer detaljert informasjon om programmet gis i månedlige nyhetsskriv på e-post. Fast innhold på møtene er et tema, salg av lodd og servering av kaffe/te og kaker.
Vi har flere studiesirkler i løpet av året. Disse blir det informert om i medlemsskriv, på facebooksidene og på hagekveldene våre. Vi arrangerer den årlige Eplefestivalen på Hvaler i september.
Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe eller har innspill til aktiviteter.
Velkommen til oss – la Hvaler blomstre!
Bli med på våre hagekvelder, eplefestivalen, studieringer og andre arrangementer!
E-post: hvalerhagelag@gmail.com
Telefon, Kristine Norsted: 916 68 862

Nyheter

Alle aktiviteter innstilt

På bakgrunn av utviklingen i samfunnet og spredning av Coronaviruset følger Hvaler Hagelag myndighetenes anbefalinger og avlyser alle arrangement fremover. Dette gjelder

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Stine Kirkebø hvalerhagelag@gmail.com 40611571
Nestleder og repr for eplefestival Kirsti Knudsen hvalerhagelag@gmail.com 90895206
Sekretær, styremedlem og leder turkomite Kristine Norsted hvalerhagelag@gmail.com 91668862
Styremedlem og kasserer Gunn Vestergaard hvalerhagelag@gmail.com 92484411
Styremedlem Mariann Hovda hvalerhagelag@gmail.com 9500113
Varamedlem Rita Lilleheier hvalerhagelag@gmail.com
Materialforvalter Jan Vassdal in-vass@online.no 90872108