Mysen og Eidsberg hagelag

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Kasserer Karin Dingtorp karindingtorp@gmail.com 92043581
Leder Marianne Solheim Lilleaas marilill@me.com 94880404
Styremedlem Britt og Peter Sekkelsten 0