Aktuelt

Busstur til Gjennestad

Geir Fossnes vil ta oss med rundt og vise oss det fine anlegget ved Gjennestad med gartnerier og en hyggelig dam. Gjennestad

Hagelaget Våler og Svinndal

Hageselskapet Våler og Svinndal er en liten forening med medlemmer som har mer, eller mindre, hageinteresse med mye glede av hage og

Hagekulturprisene 2017

Hagekulturprisene 2017

Prisene tildeles for innsatsen institusjoner og frivillige står for, i tråd med Det norske hageselskaps formål og til glede for hele samfunnet.

       

Tur England 2017

Arbeidsutvalget for Hageselskapet Østfold vil i 2017 arrangere tur til England for å besøke ulike hager i Sør-England. Dere vil se hele