Aktuelt

Alle aktiviteter innstilt

På bakgrunn av utviklingen i samfunnet og spredning av Coronaviruset følger Hvaler Hagelag myndighetenes anbefalinger og avlyser alle arrangement fremover. Dette gjelder

Årskalender Rakkestad Hagelag

Rakkestad hagelag går inn i et nytt og spennende hageår. Vi har et variert program som vi håper fenger mange hageentusiaster. Alle

Busstur til Gjennestad

Geir Fossnes vil ta oss med rundt og vise oss det fine anlegget ved Gjennestad med gartnerier og en hyggelig dam. Gjennestad

Hagelaget Våler og Svinndal

Hageselskapet Våler og Svinndal er en liten forening med medlemmer som har hageinteresse og mye glede av hage og blomster, grønnsaker og

Hagekulturprisene 2017

Hagekulturprisene 2017

Prisene tildeles for innsatsen institusjoner og frivillige står for, i tråd med Det norske hageselskaps formål og til glede for hele samfunnet.