Om Hageselskapet Østfold

Oppdatert oversikt over styret i Hageselskapet Østfold med kontaktinformasjon. Vi gjør oppmerksom på at hagelagsarrangementene er innstilt så lenge Covid-19-situasjonen pågår. Mer informasjon når vi åpner for møter og arrangementer igjen.

Hageselskapet Østfold er en av nitten regionavdelinger og følger den gamle fylkesstrukturen. Vår moderorganisasjon er Det norske hageselskap og regionen fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Flere av hagelagene har også egne sider på Facebook.

Foto: Pixabay.com

Styret i Hageselskapet Østfold 2020

 

Studieleder

Kjersti A. Nygaard
kjersti.nygaard@moss.kommune.no
Tlf: 456 00 154

Styremedlemmer

Sissel Persheim
spersheim@gmail.com
Tlf: 950 38 986

Jorunn Dyrbekk
jdyrbekk@gmail.com
Tlf: 976 37 332

Marianne Solheim Lilleaas
marisolill@hotmail.com
Tlf: 948 80 404