Kontakt

Kontakt

Her finner du oppdatert oversikt over styret i Hageselskapet Østfold.

Leder

Per Espen Jahren
Tlf. 
920 82 292
pejah@online.no

Kasserer

Øystein Tøgersen
otoger@getmail.no
Tlf. 417 60 085

Sekretær

Bibbi Jahren
bibbijah@online.no
Tlf. 975 82 979

Styremedlemmer

Kjersti A. Nygaard
kjersti.nygaard@rygge.kommune.no
Tlf. 456 00 154

Rita Wiborg
ritw@hvaler.kommune.no

Varamedlemmer

Kjell Haugset
makje.haugset@gmail.com
Tlf. 926 38 211

Ole-Johnny Nilsen
ojnilsen@gmail.com
Tlf. 411 20 162

Studieleder

Kjersti A. Nygaard
kjersti.nygaard@rygge.kommune.no
Tlf. 456 00 154