Forfatterarkiv: hvalerhagelag

Alle aktiviteter innstilt

På bakgrunn av utviklingen i samfunnet og spredning av Coronaviruset følger Hvaler Hagelag myndighetenes anbefalinger og avlyser alle arrangement fremover. Dette gjelder