Forfatterarkiv: Borge hagelag

       

Tur England 2017

Arbeidsutvalget for Hageselskapet Østfold vil i 2017 arrangere tur til England for å besøke ulike hager i Sør-England. Dere vil se hele

Borge hagelag 80 år i år.

BORGE HAGELAG 80 ÅR 1. April 2016 Borge Hagelag ble stiftet 1. April 1936 . Det var om lag 20 hageeiere som