Årskalender for Hageselskapet Askim

I år skal vi få det til å vokse og gro i Askim.

Hageselskapet Askim Aktivitetsplan for 2020-2021

Dato           Foredrags-holder                                Tema

5.febr.           Tina Berger                                       Vintersåing

4.mars          85 års Jubileum,                              Frivillighetens Hus, Underholdning Jørn Witsø m.fl.
Prolog av Unni Andresen.

1.april        Yngvild Samuelsberg Thomassen    Bokashi

6.mai        Anne Marit Skovli                                Økologisk kjøkkenhage

3.juni       Dag Guttormsen                                   Spiselige vekster i naturen

6.juni       Styret                                                      Plantesalg i Gågata – NB! Avlyst!

17.juni       Geir Fossnes                                        Tur til Gjennestad gartnerskole. – NB! Avlyst!

28.juni      Lunnestad gård                                    1000 åpne hager. Besøk på Lunnestad gård i Askim hos Marit

Haugtein. NB! Denne turen går som planlagt!

2.sept.       Tellef Lund                                            Bladliljer, dagliljer og litt om insektenes fantastiske verden.

7.okt.        ÅRSMØTE.  Johan Strand                  Sjeldne/eksotiske trær

4.nov.      Marit og Mia                                           Lage dekorasjoner av materiell fra naturen

2.des.      Mester Grønn                                          Juledekorasjoner med Miriam Bjørkum og Mester Grønn

3. febr     Marianne Leisner                                   Permakultur