Støtt Nordstrand hagelag med midler fra grasrotandelen

Støtt Nordstrand hagelag med midler fra grasrotandelen

Overskuddet i Norsk tipping går til samfunnsnyttige formål og noe av dette igjen, går til lag og foreninger. Støtt Nordstrand hagelag med dine 7% av spilleinnsatsen!

Slik går du fram: Send SMS til 2020 og skriv i tekstfeltet: Grasrotandelen 916 828 365 

(916 828 365 er Nordstrand hagelags organisasjonsnummer i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund).

Litt om Nordstrand hagelag

Vi er et aktivt hagelag som bl.a. arrangerer plantebyttemøter, kurs, hagevandringer og temakvelder.

Temakveldene holdes på Nordseter gård hvor vi har plantet oldemorsstauder fra gamle eplehager i området. Totalt har vi omplassert mellom 40 og 50 forskjellige stauder. Bedene holdes i hevd med dugnader (NB! Det er ingen dugnadsplikt for medlemmene, men dugnadene gir en flott anledning til å utveksle hage- og staudekunnskap!)

Som takk for dette arbeidet får vi holde temamøtene på gården – og det setter vi stor pris på!