Om Hageselskapet Oslo

Om Hageselskapet Oslo

Hageselskapet Oslo er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Det er hagelagene som velger styret i regionavdelingen. Regionavdelingen planlegger felles samlinger med lagene med kombinasjon av grøntfaglig, organisatorisk og sosialt innhold.

I Oslo samarbeider vi med Oslo kommunale skolehager og andre grønne aktører, som Nabolagshager, Botanisk hages venneforening og Norsk roseforening.

Om våren arrangerer vi Vårmarked i samarbeid med Hageselskapet Akershus. Om høsten arrangerer vi Familiedag på Geitmyra, eller Geitmyradagen som mange kaller det, i samarbeid med Oslo kommunale skolehager.

Du kan følge Hageselskapet Oslo og mange av hagelagene i Oslo på Facebook for å få løpende informasjon om aktiver og tilbud lokalt.

 

Program for 2018

15. mars

Årsmøte

20.-22. april

Hagemesse i Lillestrøm

3. juni

Stand på Vårtreff i Botanisk Hage

9. juni

Vårmarked på Geitmyra skolehage

8. juli

 Stand på Rosedagen i Bymuseumsparken

9. september

 Familiedag på Geitmyra skolehage