Stovner hagelag

Stovner hagelag

Mer informasjon på Facebook: https://www.facebook.com/Hageselskapet-Stovner-Hagelag-1375077346151004/

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Nestleder Ivar Svensbråten svensbra@online.no 95772071
Leder Mona Helen Vereecke monah.vereecke@gmail.com 92061053
Kasserer Bjørg Haugen bjohaugen@hotmail.com