Hagepris til medlemshage

Hagepris til medlemshage

Oslo kommunes hagepris 2017 for beste private villahage gikk til Elses hage i Olleveien 29.

Oslo kommune har nylig premiert årets beste hager og grøntanlegg. Prisen for beste private villahage gikk til hagen i Olleveien 29. Hageeier Else er medlem av Nordstrand hagelag og også med i styret i hagelaget. Vi i styret har stor glede av Elses hagekunnskaper både når det gjelder stauder og grønnsaker. Gledelig at også forbipasserende setter pris på hagen hennes og at de derfor har nominert den!

Begrunnelsen, ifølge Aftenposten, er at hagen alltid er velpleid og satt sammen slik at den står i blomst fra tidlig vår til sen høst. Gangveien ved hagen er mye brukt av alle i nærområdet, og beplantningen er til glede for alle som går forbi.

Nordstrand hagelag gratulerer Else med velfortjent hagepris!