Fruktbart samarbeid på Furuset

Fruktbart samarbeid på Furuset

For Furuset hagelag i Oslo startet et nytt og spennende kapittel i vår. Hagelaget har lang fartstid, men har slitt med litt laber aktivitet de siste årene. Nå er det på ny vind i seilene og et spennende samarbeid er inngått med Gamle Furuset skole.

Medlemmer og styret i hagelaget har på dugnad anlagt en liten skolehage og hagen rundt huset for elever ved skolen, samt et staudebed med tidsriktige planter fra den gangen skolen var ny. Staudene var gaver fra gamle hager på Furuset. Hagelaget tar på denne måten vare på den lokale kulturarven. I bytte mot innsatsen får hagelaget ha nytt tilholdssted i Gamleskolen fra 1861.

Både skolens elever og Furuset AKS (aktivitetsskolen) har vært involvert i arbeidet med anlegget. Elevene som nå begynner i 6. klasse skal benytte grøden fra skolehagen i faget ”Mat og helse”. Hagelagets medlemmer fordelte vanning i skolehagen seg i mellom seg i mellom i sommerferien. Det var ingen liten jobb med tanke på den uvanlige tørre sommeren med tøffe vanningsrestriksjoner.