Organisasjonsarbeid

Verktøykasse for tillitsvalgte. Her kan du laste ned maler og andre hjelpemidler til bruk i styrearbeidet.

Organisasjonsveiledning

Hageselskapets Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte inneholder mye nyttig informasjon både for nye og gamle styremedlemmer. Her finner du gode tips om praktisk drift og styrearbeid i hagelag og regioner, om markedsføring og profilering, blant mye annet.

Last ned: Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledningen kan også brukes som kursmateriell til vårt kurs Organisasjonen og tillitsvalgte i DNH. Kursplan finner du på Studieforbundets nettsider: Natur og miljø – DNH Studieplan 1473

 

Registrering i Brønnøysundregisteret/Frivillighetsregisteret

Myndighetene krever nå at alle bankkonti skal være registrert med organisasjonsnummer. Det får man ved å registrere hagelaget i Brønnøysundregisteret/Frivillighetsregisteret. Fra 2019 kreves det at lokallag er registrert i Frivillighetsregisteret. Tidligere var det nok at sentralleddet var registrert.

Her kan du laste ned en bruksanvisning for hvordan registrere laget:
Bruksanvisning registrering Brønnøysund

Husk at eventuelle endringer i styrets sammensetning skal meldes inn til Brønnøysundregisteret etter hvert årsmøte. Da sender man inn en såkalt samordnet registermelding, der man kun fyller ut det som skal endres.
Det samme gjelder dersom hagelaget allerede har et organisasjonsnummer, men ikke står i Frivillighetsregisteret. Da trenger man bare krysse av for å registrere laget i Frivillighetsregisteret.
Skjemaet finner du her:
Samordnet registermelding

 

Maler og skjemaer

Under finner du nyttige maler, skjemaer og tips til bruk i styrearbeidet for regioner og lag. De som ønsker det, kan bytte ut logoen i malene med regionens/hagelagets egen hageselskaps-logo. Alle logoer for regioner og lag kan lastes ned her: Hageselskapets logo

Er du kasserer i laget? Se også denne siden for nyttig informasjon og tips: Økonomi og regnskap

Årsplaner og strategiske føringer

Vedtekter