Pelargonia og fuchsia med Hagemo gartneri

Hagemo kommer til Vestre Toten hagelag med bilen full av lekre planter

Det blir foredrag og salg av planter ved Hagemo gartneri.

Vil du ha noe spesielt kan du bestill fra dem, snakk med dem om hvor mye plass det er for å ta med bestillinger.  www.hagemoplanter.no

Det blir utlodning og servering

 

Alle hjertelig velkomne, ta gjerne med en venn