Maria Berg Hestad kommer til årets hagefestival her på Dokka!

Lørdag 29.juni kl 12.00 blir det foredrag med Maria under seilet på Bedehustomta.

Maria Berg Hestad besøker oss under årets hagefestival. Hun er kjent fra bloggen “Det grønne skafferi”,
( https://detgronneskafferi.com/) samt artikler i Norsk Hagetidend. Hun er en sprudlende og kunnskapsrik foredragsholder som villig deler av sine erfaringer om dyrking av grønnsaker. Kortreist mat er i skuddet.

Hun gir oss tips om hvordan vi på best mulig måte skal utnytte de ressursene vi har tilgjengelig. Egendyrkede grønnsaker er i vinden. Foredraget er under seilet på Bedehustomta. Gratis og åpent for alle. Anbefales!