Nordre Land hagelag

Nordre Land hagelag

Nyheter

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Eli Lysen eli.lysen@gmail.com 99520774
Kasserer Øystein Røen oistein.roen@gmail.com
Sekretær Tove Vesterås nordreland.hagelag@gmail.com 95187563
Styremedlem Hilde Nysveen
Styremedlem Hege Austad austad25@gmail.com 90150267
Styremedlem Hanna Walheim hanna.walheim@outlook.com 90115197
Varamedlem Gro Bergan gro.bergan@nordre-land.kommune.no 61110696
Varamedlem Linda Nilsen lindata@bbnett.no