Jevnaker hagelag

Jevnaker hagelag

Nyheter

Jevnaker hagelag program 2020

18.02    Frøbyttemøte. Vi bytter frø, samlet fra egne hager. Sammen med Jevnaker bibliotek vil vi etablere et frøbibliotek. Marit Bredeveien orienterer

Frukt og bær

Margareth Skog kommer til hagelaget og skal snakke om planting ,dyrking og stell av frukttrær og bærbusker i hagene våre. Hun vil

Enkel kjøkkenhage på 1-2-3

Vi har samarbeid med Jevnaker folkebibliotek og har invitert Håkon Mella til å snakke om kjøkkenhage, grønnsaker og permakultur. Møtet holdes 20

Årsmøte Jevnaker hagelag 2017

Årsmøte Jevnaker hagelag 2017

Vanlig årsmøtesaker, årsmelding,regnskap og valg, etter årsmøtet viser vi bilder fra hager i Jevnaker, snakker om lin og humler. møtet er åpent

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Leder Evelyn Haugland evelyn.haugland@fegri.no 91701210
Styremedlem Sabine Mertens mertens_s@web.de 97571889
Sekretær Gunhild Brekka gunhildbrekka@yahoo.no 48222894
Kasserer Johan Esperum jesperum@online.no 97566834
Nestleder Hanne Henriksen hjhenriksen@icloud.com 95815740
Styremedlem Ida Nordahl Idatdx@gmail.com 99323717