Gran hagelag

Gran hagelag

Nyheter

Gran hagelag 40 år

Alle de ildsjeler som startet opp for 40 år siden, og for de som tok staffett -pinnen videre og gjorde så laget

Kontakter

Funksjon Navn Epost Telefon
Kasserer Lise-Marit Teslow lise_marit_@hotmail.com 47041336
Sekretær Bente Løvhaug Bentegrini@hotmail.com 48145003
Leder Marit Egge mar-eg2@online.no 92227672
Styremedlem Britt Bildengjerdingen bbildeng@online.no 90653978
Styremedlem Anne Lise Vebakken alvebakken@gmail.com 90625401
Styremedlem May Bente Strøm maybe.strom@hotmail.com 97974765