Hageselskapet Oppland

Hageselskapet Oppland

Hageselskapet Oppland er en av nitten regionavdelinger i Det norske hageselskap og fungerer som bindeledd mellom hagelagene og Hageselskapet sentralt.

Regionavdelingen har 10 aktive hagelag som har masse temamøter, studieringer, hagevandringer og dugnader på programmet. Målet vårt for 2020, er at du skal kunne finne informasjon om alle de ulike arrangementene på “Grønn kalender” til høyre her på hjemmesiden vår. I tillegg kan du også kommunisere med flere av hagelagene på facebook og få informasjon om tilbud og aktiviteter.

Bladet “Hva skjer” i Oppland, vil for framtida bli erstattet av en kort, informativ brosjyre.

Regionavdelingen vil delta med egen stand på Hagefestivalen på Dokka i juni.

 


 

hs-logo-opplandKontakt

Leder

Aud Berit Fjordheim
abfjordheim@online.no
Tlf 915 31 830

Sekretær

Brynhildur Engen
brynthor@online.no
Tlf 99035054

Styremedlemmer

Ester Liljedahl
ester.liljedahl@gmail.com
Tlf 40725806

Veslemøy Linde
veslelind@gmail.com
Tlf 90070740

Eli Lysen

eli.lysen@gmail.com

Tlf 99520774

 

Vara

Johan Esperum
jesperum@online.no
97566834

Ingvild Sigstad Begg
ing-begg@online.no
Tlf 48171990