Gjøvik hagelag – Sukkulenter – Årsmøte

Vi får besøk av. Tina Martinsen Hun er daglig leder i firmaet Blomsterhandleren på Granstunet og kan mye om blomst og stell av blomster. Tema denne kvelden er dyrking av sukkulenter og juleblomst.

Innkalling til årsmøte OBS. Endret dato for årsmøte.

Styret innkaller herved til årsmøte i Gjøvik hagelag.

Årsmøtet avholdes:
Tosdag 22. oktober 2020 kl. 18.00
på Frivilligsentralen i Østre Totenvei, Gjøvik

Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøte må være styret i hende to uker før årsmøte – 08.10.20.

Saker sendes leder, adresse:
Frusetvegen 7, 2817 Gjøvik eller til mailadresse jhha@online.no.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil bli sendt medlemmene i Komposten en uke før årsmøte.

Vi har god plass, smittevernregler blir ivaretatt.

Også i år starter vi møtet med grønt tema.

Vi er mange som setter pris på sukkulenter, men ikke alle av dem er like lette å få til. Mange sliter med å få sukkulenter i blomst. Nå håper vi at vi skal få noen nyttige tips om denne morsomme planten.

Det går fort mot jul, om ikke lenge er asalia på plass i butikkene tett fulgt av julerose, julekaktus, julestjerne med flere. Det er moro å klare å holde liv i flere av juleblomsten til over nyttår, kanskje klarer vi det etter å ha fått en leksjon av Tina.

Tina vil også ha med forskjellige blomst og sukkulenter for salg.

Møtet med grønt tema er åpent for alle, etter grønt tema fortsetter vi med årsmøte. Alle er velkommen til å delta også på årsmøte, men det er bare medlemmer som har stemmerett.

Valgkomiteen jobber og vil ha kandidater til ledige tillitsverv, bli med og bestem hvem som skal lede og jobbe for Gjøvik hagelag i det kommende året.

Aktivitetsplanen blir vedtatt på årsmøte, ved å delta på årsmøte har du mulighet til å påvirke hva laget skal bruke tid og penger på neste år

Bild: Fra Internett