Om oss

Det norske hageselskap, bedre kjent som Hageselskapet, er en landsomfattende, frittstående, ideell kultur- og miljøorganisasjon som arbeider for bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser.

Hageselskapets logoVårt formål er å fremme hageglede, bærekraftig hagekultur og landskapspleie, samt grønne omgivelsers positive helseeffekt for det enkelte menneske, familien og samfunnet. Vi skal derfor være den selvfølgelige kunnskaps-, informasjons- og interesseorganisasjon for alle hageinteresserte i Norge. Med hage mener vi alt fra den private balkong, terrasse, hage, fellesareal i boligområder og offentlige anlegg, til store kulturlandskap.

Arbeider over hele landet

Om lag 23 000 medlemmer er organisert i ca. 330 hagelag over hele landet. Lagene er samlet i 19 regionavdelinger. Hovedadministrasjonen ligger i Oslo.

Informasjon og inspirasjon

Hageselskapets hovedoppgave er å spre informasjon og inspirasjon. Det skjer blant annet gjennom media, vårt eget blad Norsk Hagetidend, regionavdelingenes årsprogramhefter Hva skjer, hjemmesiden vår, Facebook og Instagram. Hagelagene driver utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet, forhandler lokale rabatter, inviterer til hagevandringer og sosiale tilbud med hagefokus. Hageselskapet yter faglig bistand til medlemmene og har samarbeidsprosjekter med offentlige miljøer og næringsliv.

For hageglede siden 1884

Det norske hageselskap ble etablert i 1884 under navnet Selskabet Havedyrkningens Venner. I 1939 ble navnet endret til Det norske hageselskap. Arbeidet omfatter i dag alt som har tilknytning til den grønne delen av våre omgivelser, slik at det skal fungere visuelt, dyrkingsmessig og funksjonelt. Vår virksomhet finansieres gjennom medlemskontingent, offentlige tilskudd og prosjektmidler.

Personvern

Det norske hageselskap forplikter seg til å behandle personopplysninger om medlemmer og kunder på en forsvarlig og sikker måte. Vi følger til enhver tid gjeldende lover og regler for personvern. Les mer

_Kongelig beskytterskap

H.M. Dronning Sonja er Det norske hageselskaps høye beskytter. Det er vi takknemlige for og stolte over. Les mer

Årsrapporter

Årsrapport 2017 Det norske hageselskap

Årsrapport 2016 Det norske hageselskap

Årsrapport 2015 Det norske hageselskap

Årsrapport 2014 Det norske hageselskap

Årsrapport 2013 Det norske hageselskap


Fakta om Hageselskapet

  • Det norske hageselskap er en landsomfattende, frivillig organisasjon som arbeider for bedre livskvalitet gjennom grønne opplevelser.
  • 19 regionavdelinger, 330 hagelag, 1500 tillitsvalgte og 23 000 medlemmer som byr på hagekunnskap, inspirasjon og hageglede. Administrasjon i Oslo, 8 ansatte.
  • Står bak dugnadsinnsats for barn, på grønne områder utenfor institusjoner, i sansehager og offentlige arealer.
  • Samarbeider med det offentlige og næringsliv i en rekke ulike prosjekter som Hagerømlinger, GRO – God helse gjennom grønne opplevelser, Grenseløse grønnsaker og urter, Summende hager og Bie elsker blomst.
  • Gir ut Norsk Hagetidend, landets største hageblad, tilrettelagt for norske forhold.
  • Hagelagene byr på kurs og foredrag for alle, arrangerer plantebytte og planteloppemarkeder, hagevandringer, hagereiser og sosiale aktiviteter.
  • Arrangerer 1000 åpne hager hvor hageeiere inviterer alle til gode hageopplevelser, inspirasjon og hagemangfold.
  • Gir ut Sortslisten med 2000 planteslag for norske forhold og klimasonekart i samarbeid med Meteorologisk institutt.
  • For mer informasjon: hageselskapet.no
  • Se også Facebook, Instagram og Twitter.

Last ned: Faktaboks Hageselskapet